eco.ttu.edu.vn

Event 

Title:
Success Mapping
When:
15.04.2014 - 15.04.2014
Where:
Dr. Nguyen Vu Hong Thai -
Category:
Thư Viện TTU

Description

TS. Nguyễn Vũ Hồng Thái – GV khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

"Bản đồ thành công" với mục tiêu rèn luyện cho học sinh, sinh viên kỹ năng làm thế nào để nắm bắt cơ hội và đạt được những mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, đây là một chương trình mang tính hướng nghiệp nhằm giúp học sinh, sinh viên lựa chọn công việc phù hợp trong tương lai.

Venue

Venue:
Dr. Nguyen Vu Hong Thai

Description

Sorry, no description available